Sjöbacken Gård - Gårdsbutik och Bed & Breakfast Vallevägen - världens vackraste väg Föreningen Vallevägen - världens vackraste väg bildades i slutet av 2009 i syfte att ge ut en broschyr med en samlad bild av en del av de pensionat, hantverkare, konstnärer och andra som finns i det sköna Valle härad. Ett halvår efter bildandet erhöll man ett bidrag på 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen för att utveckla denna satsning på kultur- och besöksnäringen på landsbygden. Föreningen har vuxit och utvecklats. Flera medlemmar från andra verksamhetsområden har tillkommit. Både 2012 och 2013 var föreningen medarrangör i musikfestivalen Valle Baroque. De medlemmar som deltar i föreningens broschyr har ett stort V i orange ute vid vägen. www.vallevagen.se kan du läsa mer om de som är anslutna till Vallevägen.